1. Świat Toyoty
  2. Nowości
  3. Prototypy Toyoty na targach Japan Mobility Show 2023
27 listopada 2023

Wykonaj świąteczną ozdobę z logo Toyoty

Potrzebujemy Twojej pomocy!
Już niebawem w naszym salonie pojawi się piękna choinka 🌲🌲🌲 Chcielibyśmy żeby była wyjątkowo przystrojona i potrzebujemy w tym Waszej pomocy! Jeśli masz zdolności artystyczne lub po prostu lubisz tworzyć, zrób świąteczną ozdobę z logo Toyoty. Technika dowolna, ogranicza Cię tylko wyobraźnia!
Podpisane prace (imię, nazwisko i nr tel.) prosimy przynieść do salonu we Włocławku do 4.12 🙂
🎁 Najpiękniejsze i najbardziej kreatywne prace nagrodzimy, a wszystkie ozdoby zawisną na naszej choince. 🎁

REGULAMIN KONKURSU

Wykonaj ozdobę świąteczną z logo Toyoty

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem „Konkursu na Ozdobę Świąteczną z logot Tototy” jest Toyota Jaworski Auto we Włocławku

zwany dalej Organizatorem.

Cele konkursu:
a) kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
b) wyłonienie najciekawszych ozdób świątecznych ,
c) propagowanie twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego Narodzenia,
d) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
e) rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)
Termin
a) Konkurs trwa do 4 grudnia 2023 r.
b) Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2023 r.
Zgłoszenia do konkursu

Prace należy dostarczyć do 4 grudnia 2023 do Toyoty Jaworski Auto, ul. Okrężna 2g we Włocławku.  Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę ( najlepiej wydrukowaną bądź pisaną drukowanymi literami) zawierającą następujące informacje:

a) Imię i nazwisko autora ,
b) wiek ,
c) adres placówki oraz telefon kontaktowy,
d) imię i nazwisko (opiekuna -nauczyciela),

Nagrody
a) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Toyotę Jaworski Auto

ZASADY KONKURSU
  1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych mieszkańców. Prace mogą tworzyć przedszkolaki, uczniowie wszystkich typów szkół oraz dorośli.
  2. Prace możnawykonać w dowolnej technice
  3. Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu) uczestnika konkursu potwierdzające jego prawa autorskie do wykonanej pracy oraz zgodę na publikowanie wizerunku.
  4. Opis oraz oświadczenie powinny być dołączone do pracy jako oddzielne dokumenty.

WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

W celu wyłonienia najlepszych prac konkursowych zostanie powołana 3 osobowa komisja.
Komisja będzie brała pod uwagę:
a) zgodność z tematem,
b) pomysłowość i oryginalność formy,
c) estetykę wykonania,
d) samodzielność pracy,
Komisja odrzuci prace:
a) niezgodne z tematem,
b) pozbawione metryczki zawierającej elementy wymienione w §2 pkt. 5
Nagrody przyznawane będą za trzy pierwsze miejsca
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.
Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.
Decyzja i ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Rozstrzygnięcie konkursu
a) Wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia 2023 na Facebooku.
b) Wszystkie prace zgodnie z tematem konkursu zostaną powieszone na choince w salonie Toyoty we Włocławku a zdjęcia prac opublikowane na stronie na Facebooku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.
  2. Wszystkie prace, które uczestniczą w konkursie są jako dokument przekazany Organizatorowi; przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.
  3. Osoby nagrodzone, proszone będą o odbiór nagród w siedzibie Toyoty we Włocławku.